Disclaimer

Praktijk Kracht besteedt maximale zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden echter niet volledig uitgesloten worden.

 

Praktijk Kracht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutieve vermelding, moeilijkheden als gevolg van het verspreiden van de informatie via internet of technische storingen in welke vorm dan ook.

 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Praktijk Kracht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Praktijk Kracht behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.