Vragen over coaching bij Praktijk Kracht

Praktijk Kracht krijgt uiteenlopende vragen van cliënten. Een aantal van deze vragen hebben wij op een rij gezet.

Algemene vragen over coaching

Mijn ziekte gaat niet over, wordt zelfs erger. Heeft coaching dan wel zin?
Mijn ziekte gaat niet over, wordt zelfs erger. Heeft coaching dan wel zin? Jazeker. Bij coaching staat het omgaan met de gevolgen van je ziekte centraal. Het doel is niet de ziekte te genezen, maar om de invloed van de ziekte op je leven zo veel mogelijk te beperken. Juist een verergering van je ziekte vraagt opnieuw om aanpassing. Coaching kan je daarbij helpen. Wat is het minimum aantal sessies dat ik nodig heb? Het aantal sessies is afhankelijk van je coachingsvraag. In de intake wordt in samenwerking met jou de doelen en het aantal sessies bepaald. Soms zijn extra sessies nodig; dit gebeurt altijd in overleg. Vaak is het aantal sessies dat minimaal nodig is, acht
Wat is het minimum aantal sessies dat ik nodig heb?
Het aantal sessies is afhankelijk van je coachingsvraag. In de intake wordt in samenwerking met jou de doelen en het aantal sessies bepaald. Soms zijn extra sessies nodig; dit gebeurt altijd in overleg. Vaak is het aantal sessies dat minimaal nodig is, acht
Wat zijn de kosten?
De kosten voor particuliere coaching zijn: € 65,- (ex 19% btw) per coachingsgesprek. Soms vergoeden werkgevers de kosten van coaching. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van coaching door een psycholoog. Controleer je polisvoorwaarden of doe navraag bij je verzekeraar. Met een PGB (persoonsgebonden budget) kun je de kosten van begeleiding betalen. Daarvoor moet in de indicatiestelling ‘begeleiding’ staan. Als je nog geen pgb hebt, kun je via www.pgb.nl kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor bedrijven maken wij een offerte op maat.
Worden de gesprekken vergoed door de verzekering?
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van coaching door een psycholoog. De voorwaarden daarvoor zijn echter steeds strenger. Controleer je polisvoorwaarden of doe navraag bij je verzekeraar. Met een PGB (persoonsgebonden budget) kun je de kosten van begeleiding betalen. Daarvoor moet in de indicatiestelling ‘begeleiding’ staan. Als je nog geen pgb hebt, kun je via www.pgb.nl kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook werkgevers vergoeden soms de kosten van coaching.
Ik houd niet van zweverig gedoe. Wat kan Praktijk Kracht dan toch voor mij betekenen?
Coaching bij Praktijk Kracht is niet zweverig, maar juist heel concreet en praktisch. We kijken naar wat jij nodig hebt, en wat jou op dit moment helpt. Welke oefeningen worden ingezet, wordt ook afgestemd op de persoon. Als sommige oefeningen niet bij je passen, is er vaak een alternatief mogelijk. Wel wordt in coaching verwacht dat je bereid bent over jezelf te praten. Als je dit ‘zweverig’ vindt, heeft coaching voor jou waarschijnlijk weinig zin.
Mag ik eerst op gesprek komen om te kijken wat ik ervan vind?
Dat kan.Tijdens een intake kijken we wat praktijk kracht voor jou kan betekenen. Tegelijk kan jij bepalen of je de coaching en het voorgestelde traject ziet zitten. De intake kost 25 euro. Als je besluit in coaching te gaan hoef je dit bedrag niet te betalen. Dan is de intake inbegrepen.

 

Onderwerpen Coaching over het omgaan met een chronische ziekte

 

Ik vind het moeilijk mijn grenzen aan te geven. Kan Praktijk Kracht me daarbij helpen?
Om je grenzen aan te leren geven, moet je eerst weten waar je grenzen liggen. Tijdens de coaching word je je bewust van je grenzen, en van de gevolgen als je erover heen gaan. Je leert, ook door het doen van rollenspelen, hoe je op een duidelijke en toch vriendelijke manier ‘nee’ kunt zeggen. Uiteindelijk zul je in staat zijn keuzes te maken; waar liggen mijn grenzen en respecteer ik die in dt geval, of kies ik er bewust voor erover heen te gaan? Een keer een avond uit kan een slechte dag opleveren, maar je kunt er soms ook voor kiezen dat op de koop toe te nemen. Als je iets niet wilt of kunt, geef je dit duidelijk aan.
Ik ben bang voor de toekomst. Kan ik met die angst leren omgaan?
Een ziekte geeft veel zorgen. Je kunt bang zijn voor dingen die in de toekomst kunnen gebeuren en voor de gevolgen. Wat gebeurt er dan met mijn werk? Met mijn gezin? Het is soms moeilijk deze zorgen te bespreken met vrienden of familie omdat zij dichtbij je staan. Misschien wil je hen niet belasten met jouw zorgen, of hen ongerust maken. Of misschien reageren ze te geruststellend om hun eigen angst niet te voelen. In coaching kun je vrijuit praten over al je zorgen, zonder je druk te maken om de reactie. Dat kan al erg opluchten. Verder bekijken we wat de gevolgen van je ziekte kunnen zijn.
Mijn werk wordt te zwaar. Wat nu?
Als je werk je te zwaar gaat vallen, geeft dat veel onzekerheid. Wat kan ik aan? Wil ik minder werken? Ander werk? Moet ik stoppen met werken? En als ik niet meer werk, wat ga ik dan wel doen? Wie ben ik dan? Werk heeft veel persoonlijke en maatschappelijke aspecten. Als het werken moeilijker wordt, is dat dan ook vaak heel bedriegend. In coaching kun je onderzoeken wat er te zwaar is. Waar liggen jouw grenzen? Wat lukt wel, wat lukt niet? we onderzoeken de mogelijke stappen die je kunt nemen. Wat zouden de gevolgen zijn? Zo komt er weer overzicht en duidelijkheid. Je kiest hoe je verder gaat, en kunt de gevolgen hanteren.
Kan ik het fysiek aan kinderen te krijgen?
Een ziekte heeft nogal eens invloed op alle belangrijke gebieden van het leven. Ook de vraag of je kinderen kunt of wilt krijgen ligt vaak minder eenvoudig als je een aandoening hebt. Kan ik kinderen krijgen? Kan ik een zwangerschap aan? Is het fysiek mogelijk voor mij een kindje op te voeden? Wil ik het risico nemen dat mijn baby dezelfde ziekte heeft? Wat als ik lang zou uitvallen door ziekenhuisopnames? Wil ik mijn partner op die manier belasten? Of zelfs de vraag: hoe lang zal ik dit kindje kunnen meemaken? Dit zijn moeilijke vragen waar ieder zijn eigen weg in moet vinden. In coaching kun je zonder druk alle aspecten die voor jou belangrijk zijn rond je kinderwens onderzoeken. Door afweging van alle kanten, kun je jouw standpunt en jouw wensen én grenzen beter zien. Ik wil anderen liever niet belasten met mijn zorgen.
Ik vind het lastig een evenwicht te vinden tussen wat ik wil en wat ik kan. Is coaching dan zinvol?
Een aandoening levert maar al te vaak conflicten op tussen wensen en mogelijkheden. Sommige dingen kunnen misschien niet meer, en andere kunnen wel, maar kosten heel veel energie. Als je het ene doet, kan het andere niet. Dit heeft ook te maken met het accepteren dat je grenzen hebt. Dat is vaak moeilijk, vooral als je net een ziekte hebt, of wanneer je conditie plotseling verslechtert. Tijdens de coaching word je je bewust van je grenzen, en van de gevolgen als je erover heen gaat. Je krijgt door oefeningen en gesprekken zicht op wat belangrijk is voor jou. Waar wil je je tijd en energie aan besteden en waaraan niet? Zo zal er weer een evenwicht komen in wat je kunt en wilt. Door efficiënt om te gaan met je energie en bewuster te kiezen, zul je uiteindelijk misschien zelfs meer kunnen dan je dacht.
Ik wil anderen niet belasten met mijn zorgen of problemen
Het is soms moeilijk je zorgen te bespreken met vrienden of familie omdat zij dichtbij je staan. Misschien wil je hen niet belasten met jouw zorgen, of hen ongerust maken. Of mogelijk reageren ze te geruststellend om hun eigen angst niet te voelen. In coaching kun je vrijuit praten over al je zorgen, zonder je druk te maken om de reactie. Dat kan al erg opluchten. Daardoor krijg je de ruimte te bespreken waar je mee bezig bent. Antwoorden op vragen waar je mee zit komen dan veel makkelijker naar voren.

 

 

 

 

foto over coaching